De grootste online bookmaker en casino vergelijkingssite voor online kansspelen Sport, Casino, Poker, Bingo en Games.

Disclaimer

Wat is NLBookmaker.NL?

NLBookmaker.NL is de grootste online bookmaker/casino vergelijkingssite van Nederland. NLBookmaker.NL wordt maandelijks bezocht door 3.000 online kansspelers/bezoekers.

NLBookmaker.NL vergroot het maken van de beste keuze voor welke online bookmaker of casino je gaat kiezen. Online kansspelers zoeken naar sportweddenschappen of casino spelen, of vergelijken de kenmerken en filters, of bonussen en reviews van verschillende online bookmaker en maken een account aan bij de online bookmaker van hun keuze. Online kansspelers die weten wat zij zoeken, vinden op NLBookmaker.NL al snel de beste bonussen.

NLBookmaker.NL levert als website een bemiddelingsdienst en heeft zelf geen online kansspelen. Als speler van onze website word je doorverwezen naar de online bookmaker of casino. Heb je vragen over een online kansspel, neem dan contact op met de bookmaker. Wil je als online bookmaker adverteren op NLBookmaker.NL kijk dan hier.

Aansprakelijkheid NLBookmaker.NL

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op online kansspelers die NLBookmaker.NL gebruiken. Door gebruik te maken van de NLBookmaker.NL website gaat de bezoeker akkoord met de voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen van NLBookmaker.NL. Zie ook de algemene voorwaarden en privacyverklaring onderaan op deze site.
NLBookmaker.NL behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de speler om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande voorwaarden bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online kansspelen via NLBookmaker.NL

NLBookmaker.NL biedt zelf géén online kansspelen aan, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van online bookmakers met de bijbehorende online kansspelen informatie. Wanneer een online kansspeler heeft besloten om tot een online bookmaker over te gaan, doet de speler dit direct bij de betreffende online bookmaker.

Reviews door online kansspelers

Op NLBookmakers.NL geven online kansspelers reviews over de kwaliteit van de online kansspelen van de bookmaker en de uitvoering van online kansspelen bij de bookmaker. Aan de reviews van spelers zijn geen voorwaarden te verbinden. De reviews zijn slechts meningen van spelers op basis waarvan de keuze voor een bepaald online kansspel of online bookmaker gemaakt zou kunnen worden.

Foutieve informatie

NLBookmaker.NL toont online kansspelen informatie van online bookmakers. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de online bookmaker, zoals online kansspelen- of bonuswijzigingen, kan het voorkomen dat de online bookmaker dit niet tijdig heeft doorgeven of heeft aangepast op haar website. NLBookmaker.NL houdt de wijzigingen van de online bookmaker zo goed mogelijk bij.

Conflicten

NLBookmaker.NL zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de NLBookmaker.NL site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij NLBookmaker.NL. De website van NLBookmaker.NL is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van NLBookmaker.NL. De website van NL.Bookmaker.NL mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan NL.Bookmaker.NL, zulks ter beoordeling van NL.Bookmaker.NL.

Verantwoording

Wij van NLBookmaker.NL hebben deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker ervan. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. NLBookmaker.NL is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van deze website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. NLBookmaker.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites.

Alle rechten voorbehouden

De gehele inhoud van deze website van NLBookmaker.NL (teksten, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NLBookmaker.NL is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Laatste update aan deze pagina 1 maart 2022.

NLBookmaker.NL
Logo
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijken
0
Malcare WordPress Security